1 Ayet 1 Hadis
Takvim
Hava Durumu
Tahsin KAZAN
tkazan12@hotmail.com
ZAMANI İDARE ETME SANATI
07/01/2013

                                                      

Bu konu birçok insanı ilgilendirmektedir. Zira insanların çoğu zamanın yetersizliğinden şikâyet etmektedir. Maalesef zamanın yetersizliği bir şikâyet önermesi olarak hep karşımıza çıkmaktadır. Ben bu önermenin doğruluğuna inanmamaktayım. Bir Müslüman düşünürün de belirttiği gibi "Boş zaman yoktur, boşa giden zaman çoktur."

Aslında zamanın yetersizliğini bahane olarak ileri sürmektense zamanın verimsiz kullanıldığını belirtmek bir hakkın teslimi olacaktır. İnsan ömrünün kısa oluşu nazar-ı itibara alındığında zamanı verimli ve bir plan çerçevesinde kullanmanın önemi ortaya çıkar. Sorun vakitte değil bilakis vaktin etkin kullanılmamasında yatmaktadır.

Zamanı verimli kullananların hayat hikâyelerine göz attığımızda şu gerçeklerle göz göze geliriz. Örnek babından Şafii mezhebinin kurucusu olan Muhammed b. İdris, 54 yıllık ömrüne bir mezhebin teşekkülünü sığdırmış Usulu’l-Fıkha dair yazdığı eseri ile bir ilim dalının temelini atmıştır. Gazali 53 yıllık ömründe özgün eserlerle İslam ümmetine dev bir miras bırakmıştır. Bu yazımın konusu bu tür çalışmalar olmadığı için bu iki örnekle yetinelim.

Zamanı verimli kullanmak için öncelikli hedeflerimizi belirtmekle işe başlamalıyız:

Üç Hedef

a)Büyük hedef: Müslüman birey için bu hedef kulluğun icra edildiği önemli hedeftir. Bütün gayeler bu hedefe hizmet etmek için kullanılmalıdır. Allah’a ubudiyet bu hedefin belirgin özelliğidir.

b)Orta hedef: Bu hedefte yapılan tüm etkinlikler büyük hedefin gerçekleşmesine yönelik olmalıdır. Müslüman birey için Allah'a davet, ilim arayışı ve anne-baba ya itaat...

c)Küçük hedef: Orta hedefin tahakkuku için yapılması gereken tüm araçlardır. İlim elde etmenin metodu...

                       Önceliklerin Belirlenmesindeki Yanlış Kriterler:

1- Arzulanılan bir davranışın, hoş görülmeyen bir davranışın önüne alınması.

2-İyi yapılan bir işin, güzel yapılmayan işlerin önüne alınması.

3-Kolay olan amellerin, zor olan amellerin önüne alınması

4-Kısa sürede yapılacak işlerin, uzun sürede gerçekleşecek işlerin önüne alınması

5-Önemlide olsa aciliyet arz eden işlerin, gayri acil işlerin önüne geçirilmesi. Öncelikli hedeflerin belirlenmesinde yapılan yanlış kriterlerden bir kaçıdır.

 Vaktin Boşa Harcanması

1-Ailevi de olsa yararsız toplantılar,

2-Boş vakit harcayanların ani ziyaretleri,

3-Kararsızlık,

4-Gereksiz telefon ve internet görüşmeleri,

5-Yararsız okumalar,

6-Bir plan ve program dâhilinde yapılmayan irticali işler,

7-Rutin işleri önemsemek,

8-Masa üstünde biriken evrak ve kitapların tasnifin yapılmaması,

9-Her isteğe evet demek yani “hayır” sözcüğünü kullanmamak,

10-Gününde yapılması gereken işleri ertelemek.

 Önemli Uyarılar:

1-Vaktin başarılı ve etkin kullanılması gerekli olan vaktin gereğinden az kullanılması demek değildir. Vaktin yeterli ölçüde kullanılması esastır.

2-Bütün işlerin aynı önem ve ehemmiyette olması kabulü mümkün değildir. Bu itibarla önem sırasına göre bir tasnif yapmak kaçınılmaz olacaktır.

3-Vaktin boşa akmasına neden olan etkenlere karşı köklü çözümler geliştirilmeli.

4-Fırsatlara karşı etkin olunmalı.

5-Aklın ancak fuzuli söz ve eylemlerin terki ile mükemmeliyet yakalayacağını bilmek.

6-Çalışmanın sistematik bir çerçevede yürütülmesi. Çalışan, dinlenmek için gereken zamanı belirlemelidir. Çünkü kalp yorulunca körelir. Dinlenirken beden için yaralı olan sportif faaliyetler yapılabilinir. Ayrıca şiir dinlenir, tarih ve edebiyat kitapları okunabilinir.

7-Her davranışın bir vakti vardır. Aslında zamanında yapılmayan işler zayi edilmiştir.

8-Zaman geçen tren gibidir. Zamanında binmeyen treni kaçırmıştır.

                Sözün özü: Zamanı idare etmek kararlık gerektirir, azim ve samimiyet işidir, iradenin ortaya konulmasıdır.

 1745 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY - 13/05/2013
Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa’nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah’ı canlarından aziz bilenlerdir.
ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY - 13/05/2013
Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa’nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah’ı canlarından aziz bilenlerdir.
Davetçi Gençlerin Örneği:Mus'ab - 15/04/2013
Mekke’nin en şık giyinen gençlerinden biridir Mus’ab. Elbette onun güzelliği sadece üzerindeki elbisenin sırrı değildir
İLGİNÇ BİR EVLİLİK - 02/03/2013
ÖMER GİBİ OLMAK - 28/01/2013
...
ÖRNEK KADIN FATMA - 22/12/2012
...
SURİYE ÖRNEĞİNDE ULU’L EMRE İTAAT - 06/12/2012
..
GAZZE ONURUYLA DİRENİYOR - 27/11/2012
...