1 Ayet 1 Hadis
Takvim
Hava Durumu
Tahsin KAZAN
tkazan12@hotmail.com
ÖMER GİBİ OLMAK
28/01/2013

Hicri 95 yılından itibaren Müslümanları yöneten Yusuf b. Haccac baskıcı bir yönetim sergiliyordu. İdare anlayışı hikmetten yoksundu. Yönetim süresince insanlara göz yaşı dışında başka bir şey vermemişti. Rivayet o dur ki bir grup insan, zalim Haccac’ın huzuruna çıkar: Ömer gibi bir yönetim sergilemesini talep ederler. Gaddar yönetimci, bu istek karşısında önce şaşırır. Birkaç dakika sonra “Ey insanlar Ömer gibi olmamı istiyorsunuz öyle mi? Siz önce Ammar,Musab,Ali,Ebuzer ve Ebu Bekir olunuz ki ben de size karşı Ömer olayım.” der .Acaba insanların aradığı Ömer kim idi? Ümmeti nasıl yönetmişti? Bu yazımda Hattab’ın oğlu Hz. Ömer’in tüm hayatını ele alarak bu sorulara yanıt vermem mümkün değildir. Zira bu yazının hedefi de bu değildir. Ancak ben, bu yazımda Ömer’in(RA) hayatından birkaç kesit sunacağım.

  Birinci Kıssa: Eslem, Ömer ile birlikte ‘‘Haret’ü Vakim’’ denilen mevkiye çıkmıştık. Uzakta yükselen bir ateş vardı. Ömer onu görünce Ey Eslem! Soğuktan ve geceden dolayı orada gecelemek zorunda kalanlar vardır. Yanlarına vardığımızda bir kadının ateş yaktığını gördük. Ocağın üstüne tencere koymuştu. Çocuklar ise açlıktan ağlıyorlardı. Ömer, ey ışık ehli size selam olsun. (ateş ehli demesi Ömer’in insan ilişkisinde ulaştığı konumu gösterir.) Kadın, aleykumu’s-selam diyerek karşılık verdi. Ömer, yaklaşabilir miyim? Kadın, hayır ile yaklaşırsan buyur, eğer başka bir niyetin varsa yürü git der. Ömer Ey Bacım! Bu çocuklar neden ağlıyorlar? Kadın, açlıktan der. Ömer, tenceredeki nedir? Kadın sudur onları uyutuncaya kadar oyalıyorum. Allah bizimle Ömer arasında hükmünü verecektir. Ömer, Allah sana merhamet etsin. Ömer durumunuzdan nasıl haberdar olsun. Kadın sorumluluğumuzu üstlenen bizden gafil olmamalıdır. Eslem derki, Ömer bana dönerek Medine’ye dönüyoruz. Koşar adımlarla Medine’ye vardık. Ömer ambardan biraz un biraz da yağ olmak üzere bir çuval malzemeyi sırtladı. Ben almak istedimse de Ömer bana izin vermedi. Kıyamette günahlarımı taşıyacak mısın? Ömer bizzat ateşi yaktı. Duman sakalı arasından yükseliyordu. Elleri ile çocuklara yemek yedirdi. Kadın, sen ey ihsan sahibi, Emir’ul-müminden daha üstünsün.

İkinci Kıssa: Ömer’in halifeliği döneminde Amr b. As Mısır’ın valisidir. Oğlu at yarışında at koşuşturuyordu. Yarışmacılardan bazıları yarışmaya şaibenin karıştığını ileri sürdüler. Tartışma büyüyünce valinin oğlu Mısırlı bir gencin üzerine yürüyerek bir tokat attı. Bu gelişme üzere Mısırlı Vatandaş durumu Ömer’e şikâyet ederek rapor etti. Bunun üzerine Halife Ömer, Vali ile oğlunu Medine’ye işin tahkiki için geri çağırdı. Araştırmanın sonucunda Valinin oğlu suçlu bulunmuştu. Ömer insanların toplandığı bir ortamda Mısırlıya dönerek şerefli olduğunu iddia eden bu adam ve babasından kısas almasını istedi. Sonra valisine dönerek “annelerin özgür olarak doğurduğu evlatlarını siz ne zaman köleleştirdiniz?”

Üçüncü Kıssa: Hz. Ömer Halife iken bir at satın alır. Denemek için satıcısından atı alarak koşturur, atın bitkin düştüğünü görünce sahibine geri vermek ister. Adam atı kabul etmeyeceğini ileri sürerek hakeme başvurur. İki tarafta hakem için Şüreyh’te karar kılarlar. Mahkemenin neticesinde Emiru’l müminun mahkûm edilir. Ömer, bu karara hiçbir itirazda bulunmadığı gibi Şüreyhi’yi Küffe’ ye Kadı olarak atamasını gerçekleştirir.

Dördüncü Kıssa: Ömer’in hilafetinde Yemen’den gelen kumaşlar Müslümanların arasında eşit ve adil bir şekilde dağıtımı yapılmıştı. Her insana bir elbise düşerken Ömer’e ise hem üst hem de alt olmak üzere iki elbise düşmüştü. Gün Cuma günü idi. Ömer Minbere çıkmış insanlardan kendisine itaat etmelerini istemişti. Sözün bu noktasında bir adam ayağa kalkarak “Sana ne itaat eder ne de seni dinleriz. “Ömer sakin bir şekilde “Allah sana merhamet etsin” neden? dedi. Bunun üzere adam nasıl olurda herkese bir elbise düşerken size iki elbise düşer? Bunu açıklamakla mükellefsiniz. Hz. Ömer, oğlu Abdullah’a bakarak “evladım! işin mahiyetini anlat” deyince oğlu Abdullah işin hakikatini açıklayınca itiraz eden Adam imdi sana itaat etmek boynumuzun borcudur.

Beşinci Kıssa:  Sasani kralı Kisra Medine’ye bir elçi gönderir. Elçi Medine’ye ulaşınca sarayın mekanını araştırır. Ona küçücük bir ev gösterirler. Hayal kırıklığına uğrar. Ömer’le görüşmek için kapıyı çalar aldığı cevap kendisini tabir yerinde ise şoke eder. Zira Ömer ezber bozmuştu. Kendisine işte Ömer ağacın altında uyuyan kişidir, denir.

Bu manzara karşısında teacubu kat kat artan bu şahıs şu gerçeği ifade etmekten geri duramamıştır.” Güvendesin çünkü adil davrandın. Rahat uyu ey Ömer!”

Sözün özü; ben bugün Ömer’i arıyorum.

Bulanlar insanlık namına şu garibe haber versinler.                                


2168 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY - 13/05/2013
Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa’nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah’ı canlarından aziz bilenlerdir.
ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY - 13/05/2013
Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa’nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah’ı canlarından aziz bilenlerdir.
Davetçi Gençlerin Örneği:Mus'ab - 15/04/2013
Mekke’nin en şık giyinen gençlerinden biridir Mus’ab. Elbette onun güzelliği sadece üzerindeki elbisenin sırrı değildir
İLGİNÇ BİR EVLİLİK - 02/03/2013
ZAMANI İDARE ETME SANATI - 07/01/2013
...
ÖRNEK KADIN FATMA - 22/12/2012
...
SURİYE ÖRNEĞİNDE ULU’L EMRE İTAAT - 06/12/2012
..
GAZZE ONURUYLA DİRENİYOR - 27/11/2012
...