1 Ayet 1 Hadis
Takvim
Hava Durumu
Tahsin KAZAN
tkazan12@hotmail.com
ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY
13/05/2013

      Şehid sahabi ile ilgili düşüncelerimi ifade etmeden önce Sahabe-i Kiram ile ilgili birkaç cümle serdetmek istiyorum. Ashab-ı Nebi, peygambere iman edenlere verilen özel bir isimdir. Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa'nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah'ı canlarından aziz bilenlerdir. Onlar; Bedr'in kahramanları, Uhud'un şahitleri, Hendeğin çilekeşleri ve Medine'nin sakinleridirler. Onlar; Beytullah'ın ziyaretçileri, zemzemin sakîleri, Harem'in sevdalıları ve "Vadi Gayri zi'zer"i Mekke'ye   inkılâp ve devrimin önderleridirler. Sözün özü; onlar; değişim ve dönüşümün öncüleridirler. Ashab-ı Nebi içerisinde öne çıkan Necmlerimiz, Kamerlerimiz ve Şemslerimiz vardır. Onlardan biri de Hucr b. Adiy'dir.
        Melik Muaviye b. Ebi Süfyan tarafından verilen hutbelerde Ali b. Ebi Talib'e sövme ve lanet okumalara başlanmıştı. Günün birinde Muğiyre b. Şube, mescidin avlusunda Ali b. Ebi Talib'e lanet edince halk korkusundan tepki gösterememişti. İçlerinden biri -ki bu zat Hucr b. Adiy'dir- ayağa kalkar ve bu rezalete sert tepki verir. Kraldan daha kralcı olan vali Ziyad, cesur sahabeyi tutuklatıp kral ve melikine gönderir. Hz. Aişe annemiz bu olayı haber alınca Muaviye'yi uyarır. Fakat netice değişmez. Hucr b. Adiy onurlu bir ölüm şekli olan şehadet ile yaşamını hitamu'l-misk eder. Bu menfur olay H.51. yılında gerçekleşir. Hasan Basri bu olay hakkında şu ünlü fetvasını vermiştir:          "Muaviye'nin dört büyük günahı var ki her birisi cehennemliktir.
1- Hilafeti kılıç gücüyle alması
2- İçkici ve sapık oğlu Yezid'i veliahd yapması
3- Ziyad'ı vali yapması
4- Hucr ve arkadaşlarını öldürmesidir

             Şehid Sahabinin Kabrinin Açılması
      Aslında şehid sahabi Hucr b. Adiy ile ilgili yazılacak o kadar çok gerçek var ki bunları bir yazıya sığdırmak mümkün değildir. Sözün bu noktasında şehid sahabi Hucr'in kabrine yapılan saygısızlığı değerlendirmek isterim. Bir ülkenin(İran) izlediği ahlâksız siyasetinden dolayı savaş ortamında o ülkeye tepki olsun diye bir sahabi kabrinin açılması en hafif tabir ile bir rezalettir. Bu sakat ve hikmetten yoksun anlayış ile İslam'a hizmet yerine olsa olsa bu yüce dine zarar verilir. Aslında ayet ve hadisleri anlama ufkundan uzak bu anlayış, savaş stratejisinden de uzak olduğunu ortaya koymuştur. İmam Şafii, "Bir konuyu araştırdığımda ilk önce Kur'an'a müracaat ederim. Meselenin kaynağını Kur'an'da görünce ilahi muradı anlamak için çaba gösteririm. Kur'an'da bulmayınca sünnete başvururum. Sünnette bulunca Resulullah'ın muradını anlamak için çaba sarf ederim." Sadece lafzın zahirine bakılarak din ve din ile ilgili meseleler yorumlanamaz. Şehid sahabinin kabri açılırken verilen fotoğraf cehaletin resmi idi. Dışarıya yansıyan tebessüm alay etmenin boyutunu göstermekte idi. Allah aşkına siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizin uluslararası cihadınız! Korkarım ki sizi Müslümanlar ile küresel çatışma ortamına doğru sürükler.
    Beyler! Müslümanların değerlerine savaş açmakla savaş kazanılmaz. Siz siz olun Kur'an'ı, sahih sünneti, dünyayı ve siyaseti yeniden okuyunuz. Ölmeyi ve öldürmeyi değil yaşamı ve yaşatmayı tercih ediniz ki amellerinizin bir karşılığı olsun. Bu durum böyle giderse rahmet olmak yerine siz bu ümmet için bir felaket olursunuz. Bu yazdıklarım bir mü'minin, kardeşlerine hakkın tavsiyesidir.4138 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ŞEHİD SAHABİ HUCR BİN ADİY - 13/05/2013
Onlar; kutlu Peygamberi ilahi yolculukta yalnız bırakmayanlardır. Onlar; nebevi mektepte insanlık eğitimini alanlardır. Tıpkı İsa’nın havarileri gibi Ensarullah sıfatına haiz olan bir taifedir. Onlar; Resulullah’ı canlarından aziz bilenlerdir.
Davetçi Gençlerin Örneği:Mus'ab - 15/04/2013
Mekke’nin en şık giyinen gençlerinden biridir Mus’ab. Elbette onun güzelliği sadece üzerindeki elbisenin sırrı değildir
İLGİNÇ BİR EVLİLİK - 02/03/2013
ÖMER GİBİ OLMAK - 28/01/2013
...
ZAMANI İDARE ETME SANATI - 07/01/2013
...
ÖRNEK KADIN FATMA - 22/12/2012
...
SURİYE ÖRNEĞİNDE ULU’L EMRE İTAAT - 06/12/2012
..
GAZZE ONURUYLA DİRENİYOR - 27/11/2012
...