1 Ayet 1 Hadis
Takvim
Hava Durumu

Hakkımızda

“Manevi değerlerimiz hayat damarlarımızdır” düsturuyla hareket eden vakfımız; İslam’ın hayat veren soluğunu toplumun her kesimine ulaştırabilmek, sahih bir din anlayışını ikame etmek, vahiy kültürüyle bilinçlenmeyi sağlamak için çeşitli alanlarda faaliyetler sürdürmektedir.

Bu anlamda vakfımız tarafından;

 • Ülkemizin önemli ilim ve düşünce adamlarının halkımızla buluşmasını sağlayan konferanslar düzenlenmekte,

 • Toplumun temelini oluşturan ailelerin İslam’ın huzur atmosferini soluyabilmesi için aylık seminerlerle “Aile Mektebi eğitimi” sürdürülmekte,

 • Bayan komisyonumuz haftalık sohbetler düzenlemekte,
 • Evde karaktee eğitimi (EKE) programları uygulanmakta,
 • Yetişkin insanlarımızın Kur’an merkezli sahih bir din anlayışına sahip olmasını sağlamak için erkek ve bayanlara yönelik haftalık tefsir sohbetleri sunulmakta,

 • Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Hz.Peygamber’i tanımalarını ve O’nun ahlakıyla ahlaklanmalarını sağlayıcı haftalık “Siyer ve ahlak” dersleri yapılmakta,

 • Çocukların manevi eğitimine katkı sağlamak için, “yaz okulu etkinlikleri” ve “evde karakter eğitimi” çalışmaları yapılmakta,

 • Kur’an’ın mesajıyla toplumun buluşmasını sağlamak için “Ödüllü Kur’an Meali yarışması” düzenlenmekte,

 • İyilik yardımlaşma ve dayanışma kurumuyla yardım faaliyetleri düzenlemekte,
 • Özellikle Ramazan aylarında olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelere imkân nispetinde yardım ulaştırılmakta,

 • İyililder Elazığ şubesiyle beraber Suriyel ailelerin ihtiyaçlarını karşılamakta,

 • Ülkemizdeki ve dünyadaki Müslümanları mağdur kılan olaylara karşı duyarlılık oluşturularak için ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmekte,

 • Üniversite komisyonumuzun kampüss içerisinde faaliyetler yapması, eğitim seminerleri düzünlenmesi, iftar programlarının tertiplenmesi, ders halkalarının oluşması için çalışmalar yürütülmektedir.

Türkiye’nin birçok ilinde, ortak amaçlar doğrultusunda faaliyet yürüten kardeş sivil toplum kuruluşlarının tecrübe paylaşımı ve elbirliği için oluşturduğu "İNSAN ve DEĞER HAREKETİ"nin de üyesi olan vakfımız, duyarlı insanlarımızın katkılarıyla, İslami bilinçlenmeyi sağlamaya yönelik proje eksenli çalışmalarını sürdürecektir.

Abı Hayat Vakfı